BLOG Inspiration

An amazing and inspiring coloring book

SecretGarden01

I have always been a huge fan of Johanna Basford. She has the most beautiful inky drawings! A while ago in 2013 she launched this inky treasure hunt and coloring book. I just had to have it.

Jeg har alltid vært en stor fan av Johanna Basford. Hun har de vakreste tusjtegninger! For en stund siden i 2013 lanserte hun denne skattejakt og fargeleggings boken. Jeg bare måtte ha den.

SecretGarden02

She has also launched another book called “Wonderlands”, but it got sold out before I was able to buy it :( And now there is a book called “Enchanted forest”, I have to get that!

Hun har også lansert en annen bok som heter “Wonderlands”, men den ble dessverre utsolgt før jeg rakk å kjøpe den :( Nå er det også kommet en bok som heter “Enchanted forest”, den må jeg jo bare ha!SecretGarden03

This book “Secret Garden” is a wonderful coloring book, but I have not been able to color it because I love the contrast with these beautiful inky black lines against the white pages.

Denne boken Secret Garden” er en flott fargeleggingsbok, men jeg har ikke vært i stand til å farge i den fordi jeg elsker kontrasten med disse vakre svarte linjene mot det hvite papiret.SecretGarden04

I actually got “busted” by Johanna for not coloring it!

Jeg ble faktisk tatt på “fersken” av Johanna for ikke å farge i den!

JohannaTweet

SecretGarden05

Well…..I still haven´t been able to color in it!!! I like it so much just the way it is!

Vel ….. jeg fortsatt ikke vært i stand til å farge i den!!! Jeg liker den godt som den er!SecretGarden06 SecretGarden07

BUT, today when I was buying milk and bread at the grocery store what do I see?!!

MEN, i dag når jeg skulle kjøpe melk og brød på matbutikken hva får jeg se?!!

Denhemmeligehagen

Johanna´s book in Norwegian! I had to buy that too, and now I can color in this one and keep the other one black and white!

I know….I´m a geek ;)

Johanna’s bok på norsk! Jeg måtte kjøpe den også, og kan jeg jo fargelegge i denne og holde den andre helt svart og hvit!

Jeg vet …. jeg er en geek ;)

0

You may also like

Leave a Reply