• “Teste-bok”

    Har du en skissebok?Det er lurt å teste ut de ulike materialene du har i en skissebok. Da kan du får nye ideer til hvordan du skal bruke dem.Her tester jeg ulike tusjer, fargeblyanter og kritt. Jeg har bare brukt fargene svart og grå, men de har ulik farge.Jeg tester hvordan de oppfører seg om jeg tar vann på og ulike måter å bruke spissen på.Veldig gøy å ha en sånn «teste-bok»