BLOG Illustration Inspiration MyDailyLife

Hvor kommer inspirasjonen fra?

Hva er egentlig inspirasjon og hvor kommer den fra?

Inspirasjon kommer fra latin inspirare, og betyr blåse, pust, ånde inn i eller åndedrag. Begrepet brukes også i overført betydning for stimulans eller tilskyndelse til kunstnerisk eller annen åndelig virksomhet.”

Mange spør meg om hvor jeg henter inspirasjonen til bildene mine fra. Før syntes jeg det var vanskelig å finne på noe å tegne. Jeg visste bare at jeg hadde veldig lyst til å tegne. Når jeg endelig hadde funnet fram tegnesaker og papir og satt meg godt til rette, så kunne jeg plutselig sitte der og være helt fullstendig blank på ideer. Det var utrolig irriterende!

Jeg regnet med at de som var skikkelig flinke til å tegne, de tegnet nok døgnet rundt! De bare tegnet og tegnet i vei ut fra ideer som kom strømmende fra det kreative hodet deres.

Etterhvert som jeg begynte å tegne i voksen alder….ja jeg begynte faktisk i voksen alder. ( Jeg, som så mange andre, sluttet å tegne rundt 10-11 års alderen).

Jeg var av den oppfatning at det å skisse var kjedelig. Når jeg først fant på noe å tegne så skulle jeg jammen tegne ferdig et bilde, ikke kaste bort tid på å lage en skisse!  Jeg kunne sitte i f.eks. bilen eller på bussen og drømme om hva jeg skulle tegne. Og jeg gledet meg sånn til å begynne på bildet! Men når jeg da endelig kunne sette blyanten på papiret, så hadde jeg allerede glemt den fantastiske tegneideen!

En sted leste jeg om en kunstner som sa at ideene kunne komme som et vindpust. De dukket plutselig opp i hodet for så og forsvinne ut på andre siden og så være glemt. Jeg begynte å fundere på dette og fant ut at jeg kunne jo skrive ned ideer som ramlet ned eller fløy forbi som vinden. Da glemte jeg de i såfall ikke. Når jeg ble mere bevisst på å lytte etter “vindpustene”, så dukket det bare opp flere og flere. De kunne dukke opp hvor som helst og når som helst. Etterhvert ble idébøkene fyllt opp av skriblerier og små skisser. Jeg kunne også lime inn forskjellige bilder som ga meg inspirasjon.

What exactly is inspiration and where does it come from?

Inspiration (from the Latin inspirare, meaning “to breathe into”) refers to an unconscious burst of creativity in a literary, musical, or other artistic endeavour.
Many people ask me about inspiration. Before, I found it difficult to find something to draw. I only knew that I really wanted to draw. When I finally had found crayons and paper and was ready to make a “masterpiece”, then I could suddenly sit there and be totally blank on ideas. It was incredibly annoying!I assumed that those who were properly good at drawing, they drew all the time and around the clock! They just drew and drew from ideas that came flowing from their creative heads..As I began drawing when I was an adult …. yes I actually began in adulthood. (I, like so many others, stopped to draw around 10 to 11 years of age).I was of the opinion that the sketching thing was boring. When I first found something to draw, I didn´t want to waste any time creating a sketch! I could sit in my car or on the bus and dream about what I should draw. And I couldn´t wait to start on the picture! But when I finally was able to put the pencil on the paper, I had already forgotten the wonderful idea!I read once about an artist who said that ideas could come as a breath of wind. They suddenly appeared in his head and then disappear out the other side and be forgotten. I began to wonder about this and found out that I could always write down ideas that tumbled down or flying past like the wind. Then I wouldn´t forget them. When I became more aware of listening for “The breath of wind” , it would come more and more. It could emerge anywhere and anytime. Eventually my book of ideas was filled up by scribbles and small sketches. I could also paste different images that gave me inspiration.

Inspired by Tommy Kane

Dette er fra en av mine gamle idébøker. Hadde helt glemt at jeg var inspirert av Tommy Kane allerede i 2009! Nå har jeg hatt han som lærer i SketchbookSkool og chattet med han :)

This is from one of my old ideabooks. I had completely forgotten that I was inspired by Tommy Kane already in 2009! Now I have had him as a teacher in SketchbookSkool and chatted with him :)

 
0

You may also like

Leave a Reply