Navneendring – Facebook

Jeg ber om navnet endres på grunn av en endring i varemerket.

Firmanavnet mitt er Annika Sylte.

Facebook sidene “AnnikasKunst” og ” Annika” skal slås sammen til en, med navnet “Annika Sylte – Kunstner”

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Name Change – Facebook

I ask for a name change due to a change in the brand.

My company name is Annika Sylte.

The Facebook pages “AnnikasKunst” and “Annika” will be merged into one, with the name “Annika Sylte – Kunstner”

Information from the Unit Register

You may also like

Leave a Reply